สินค้า

แท็ก

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  อัตราการผสมต่ำ สำหรับกรดที่มีความเข้มข้นสูง (มากกว่า 15%)

   09 มี.ค. 2563

   1318

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  อัตราการดูดต่ำ , เฮ้าส์ซิ่ง PVDF สำหรับสารเคมีที่มีค่ากึ่งความเข้มข้น

   09 มี.ค. 2563

   1270

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  หัวฉีดมาตรฐาน

   09 มี.ค. 2563

   1245

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  หัวฉีดมาตรฐาน สำหรับสารเคมีที่เป็นอัลคาไลน์

   09 มี.ค. 2563

   1215

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  หัวฉีดมาตรฐาน สำหรับสารเคมีที่มีความหนืดมากกว่า 300 cP

   09 มี.ค. 2563

   1217

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  หัวฉีดมาตรฐาน สำหรับกรดที่มีความเข้มข้นสูง (มากกว่า 15%)

   09 มี.ค. 2563

   1277

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  อัตราการผสมที่ 5% , เฮ้าส์ซิ่ง PVDF สำหรับสารเคมีที่มีค่ากึ่งความเข้มข้น

   09 มี.ค. 2563

   1193

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  สำหรับน้ำยาหล่อเย็น, น้ำมันตัด, สารหล่อลื่น,…ของเหลวปกติที่ไม่มีความหนืด (สูงสุด 200cP) ของค่า pH สูง

   09 มี.ค. 2563

   1187

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  สำหรับน้ำยาหล่อเย็น, น้ำมันตัด, สารหล่อลื่น,…สารเคมีที่มีความหนืดมากกว่า 300 cP

   09 มี.ค. 2563

   1285

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  อัตราการผสมที่ 5% สำหรับกรดที่มีความเข้มข้นสูง (มากกว่า 15%)

   09 มี.ค. 2563

   1226

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  สำหรับน้ำยาหล่อเย็น, น้ำมันตัด, สารหล่อลื่น,…ของเหลวปกติที่มีความหนืดเล็กน้อย (สูงสุด 300cP) ของค่า pH สูง

   09 มี.ค. 2563

   1174

 • หมวดหมู่สินค้า : อุตสาหกรรม
  สำหรับน้ำยาหล่อเย็น, น้ำมันตัด, สารหล่อลื่น,…ของเหลวปกติที่มีความหนืดเล็กน้อย (สูงสุด 300cP) ของค่า pH ต่ำ

   09 มี.ค. 2563

   1177

Engine by shopup.com